Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Άγιος Τριαντάφυλλος εκ Ζαγοράς

Άγιος Τριαντάφυλλος 
? – 1680

Νεομάρτυρας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 8 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλλία.

Ο Τριαντάφυλλος καταγόταν από τη Ζαγορά Πηλίου και εργαζόταν ως ναύτης. Στις 8 Αυγούστου 1680, ευρισκόμενος στην Κωνσταντινούπολη, αποκεφαλίστηκε στον ιππόδρομο, επειδή αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και να γίνει μουσουλμάνος.
Τμήμα του λειψάνου του βρίσκεται στη Μονή Αγίου Νικολάου της νήσου Άνδρου.

Απολυτίκιον

Θείας πίστεως, έχων την χάριν, χαίρων ήθλησας, ανδρειοφρόνως, Νεομάρτυς Χριστού Τριαντάφυλλε· όθεν ως ρόδον ευφραίνεις ηδύπνευστον, την Εκκλησίαν τη θεία αθλήσει σου. Μάρτυς ένδοξε, Χριστὸν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου